שתיית קפה

שאלה: האם שתיית הרבה קפה מזיקה?

תשובה: אם נעשה חשבון 8 כוסות קפה ליום… לחודש יוצא 240 כוסות ולשנה 2880 יוצא מכך שמהיום נחזיר שנה עבר בגופה כמות אדירה של קפה ודאי זה שכמות כזו של קפה היא כמות רדיקלית כי הנורמה 2 כוסות קפה שחור ליום. אפשר להניח שבדמה זורם קפה ולא דם, בטוח לי בעתיד תסבול מלחץ דם גבוה ורפיון תפקוד הלב, ומערכת עצבים משובשת הפילטר של הכבד ייסתם למרות שכיום קפה נראה שלא מזיק. (קפה נס גרוע מקפה שחור)

יכול להפריע למחזור, אורח כנשים.